disclaimer_links

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om de gehele site of gedeeltes voor commercieel gebruik te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van Huijskes-Boevink BV.

De inhoud van de website is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Huijskes-Boevink BV kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, (on)volledigheid en actualiteit van de website. Huijskes-Boevink BV kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website