helm-links

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Werken moet iedereen zo veilig mogelijk doen.
Persoonlijke Beschermingsmiddelen zijn daarom erg belangrijk én veelal wettelijk verplicht.
De Arbo-regels zijn dan ook niet bedoeld om het werken moeilijker te maken, maar vooral veiliger.

Wij kunnen u een compleet assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen bieden.

O.a. gehoorbescherming, gelaatsbescherming,
ademhalingsbescherming en huidbescherming voor diverse werkzaamheden.